Här finns protokoll från föreningsmöten, styrelsemöten samt utbildningsutskottets möten. Om protokollet du söker ännu inte är uppladdat återkom lite senare eller kontakta sekreteraren, vmf_sekreterare@stud.slu.se.

Föreningsmöten

2024

Styrelsemöten

2024

Utbildningsutskottets möten

2024