Här finns protokoll från föreningsmöten, styrelsemöten samt utbildningsutskottets möten. Om protokollet du söker ännu inte är uppladdat återkom lite senare eller kontakta sekreteraren, vmf_sekreterare@stud.slu.se.

Föreningsmöten

2023

2022

2021

2019

2018

2017

2016

Styrelsemöten

2023

2022

2021

2019

2018

2017

2016

Utbildningsutskottets möten

2023

2022

2021

2019

2018

2017

2016