Anmälan till hundgårdskön

För att anmäla dig till hundgårdskön fyller du i följande formulär som skickas till vmf_hundgard@stud.slu.se och betalar in köavgift på 100kr till BG 531-1154 (glöm inte märka betalningen med “köavgift”).
OBS! Kom ihåg att du behåller din plats så länge du är medlem i VMF. Är du inte medlem förlorar du din köplats och behöver då ställa dig i kön på nytt för att kunna hyra hundgård.

Information om dig:

Information om hunden/hundarna: