Näringslivsdagen

Datum: 15 november 2023
Tid: Mässan är öppet kl. 12 – 17 för studenter. Utställare är välkomna från kl.10 för att ställa upp. Alla utställare förväntas vara redo när studenterna dyker upp (kl.12).
Plats: Ulls väg 26, 75651 Uppsala (VHC, Veterinär- och Husdjursvetenskapligt centrum)

Näringslivsdagen anordnas varje höst av VMF:s näringslivsutskott i syfte att underlätta för näringslivet och studenter att mötas. Som företag eller organisation har ni möjlighet att knyta kontakter med veterinärstudenter, djursjukskötarstudenter, studenter på TU-vet utbildningen samt doktorander på VH-fakulteten. Kanske hittar ni era framtida kollegor eller samarbetspartners?

Mässan besöks av omkring 600 studenter från våra olika utbildningar och är mycket uppskattad från alla håll. Dagen början mellan 10-11 där alla utställare infinner sig och bygger upp sina montrar och mässan öppnas sedan för studenter kl 12.00.

Är ni intresserade av att ställa ut på mässan är ni varmt välkomna att maila oss! vmf_naringslivsutskottet@stud.slu.se.

Sida uppdateras löpande.