För alla föreningar och kårer är stadgarna lika med Den Heliga Skriften.
Stadgarna är grunden för hur arbetet av alla utskott och styrelsen bedriver sin verksamhet, och utan stadgarna skulle saker och ting vara mycket svårare.

Även om du kan läsa om vad vi gör och hur kåren fungerar på hemsidan kan det ibland vara bra att läsa direkt i stadgarna som är lite “mer officiella dokument”. I stadgarna hittar du alltså information om hur och varför kåren fungerar som den gör, om vem som egentligen ansvarar för vad, kort historisk bakgrund, vad som gäller dig som medlem och massor av annan nyttig kunskap!

Har du frågor? kontakta oss.

Stadgar
Policys
Värdegrund