Foderförsäljning

Fodergruppen är ansvariga för foderförsäljningen som kårens medlemmar får ta del av. Reglerna för försäljning:

  • För att kunna beställa foder via Fodergruppen VMF måste man vara medlem eller stödmedlem i Veterinärmedicinska Föreningen OCH kunna uppvisa giltigt Student-ID vid avhämtning av foder.
  • Hemsidan är öppen för beställning under en vecka varje månad. Beställt foder ska avhämtas senast 18.00 sista försäljningsdagen, om inget annat är överenskommet.
  • Datumen för beställning och försäljning annonseras månatligen i vår facebook-grupp samt per mejl till samtliga studenter på veterinär- och djursjukskötar-programmen.
  • Vid utebliven hämtning av foder förbehåller sig Fodergruppen VMF att debitera 50% av beställningsvärdet för det foder du har beställt och inte hämtat ut. Avgiften måste betalas innan ny beställning kan läggas.
  • Vid upprepade företeelser blir personen i fråga utesluten från foderbeställning för resterande terminsperiod. Om du inte själv kan hämta ut fodret vid utsatt tid, be en vän och meddela ansvariga i Fodergruppen VMF. Bud måste kunna uppvisa kopia av beställarens giltiga Student-ID.
  • Betalning sker på plats via Swish eller betalkort. Det går inte att swisha hemifrån och hämta ut en annan dag.
  • Då vi får artikelnummer, namn och information direkt från våra leverantörer reserverar vi oss för eventuella tryckfel som kan ha uppkommit i de listor vi får från våra leverantörer.
  • Vi reserverar oss för att produkter kan bli restnoterade från våra leverantörer. Har ditt foder inte kommit måste du tyvärr vänta tills nästa månads foderförsäljning och göra en beställning på nytt. Vi gör inga extra beställningar på restnoterat foder.

För att vara säkra på att alla som beställt får rätt foder kommer de foderansvariga finnas på plats vid varje försäljningstillfälle. De har en lista på vad alla har beställt och prickar av alla samt hämtar fram rätt foder.

Ibland uppstår problem med foderleveranserna så att fodret inte levereras när det ska, vilket ligger utanför Fodergruppens kontroll. Vi i fodergruppen försöker då underrätta er så fort som möjligt, vi erbjuder en ny försäljningsdag och försöker lösa ev. problem med hämtningen av foder om detta skulle uppstå. Uppdateringar kring leveranser sker via facebookgruppen “Foderförsäljning VMF”.