Studenter som ORKar

Information om SORK-nämnden kommer.

Behöver du komma i kontakt med SORK gör du det genom, sork@stud.slu.se.