Studentkårer och nationer

Uppsala är mycket känt för sitt studentliv som till stor del består av de olika nationerna runt om i stadens centrum. Som student vid SLU har du också möjlighet att gå med i nation. Likt kårerna ute på Ultuna finns i nationerna pubar, studieplatser och mängder med studiesociala aktiviteter.

Det finns många likheter mellan kårer och nationer den största skillnaden är att kårerna har i huvuduppdrag att studiebevaka utbildningarna och nationerna har i uppgift att främja studentlivet.

Om du vill läsa mer om Uppsalas nationsliv kan du göra det på kuratorskonventets hemsida som är ett samlingsorgan för Uppsalas nationer och kårer vid Uppsala universitet.