Utskott

Det finns 14 utskott och en fristående förening (VIF) inom VMF. De anordnar en mängd olika sociala aktiviteter och bidrar till den speciella kåranda som finns inom VMF.

Som exempel på aktiviteter kan nämnas Stutiscaféet som har öppet varannan tisdag, föreläsningskvällar, stipendier som delas ut till studenter som vill åka utomlands och i anslutning till kårhuset finns en badtunna för uthyrning.

Utskottens fritidsaktiviteter ger möjlighet till kontaktskapande över program- och årskursgränser och ger en trevlig och värdefull paus i studierna.