Styrelsen

Styrelsen har det övergripande ansvaret för all verksamhet inom VMF och representerar studenterna i många nämnder och organ både inom och utanför universitetet.

Förutom de olika permanenta beredande och beslutande organ som fakulteten och universitetet har t.ex. Programnämnd (PN) och Fakultetsnämnd (FN) så sitter representanter för VMF med vid ritningsgranskningar och i olika mera tillfälliga arbetsgrupper som behandlar studiesituationen. Alla styrelseledamöter arbetar löpande med studiebevakning och studiesociala frågor även om huvudansvaret ligger på en specifik styrelse- post. Styrelsens studiebevakning är mer övergripande och gäller ofta större frågor än de som enbart tas upp i utbildningsutskottet (UU), som är ett av VMF:s utskott för specifika studentrelaterade frågor.

VMF är medlem i Sveriges förenade studentkårer, SFS, och i SLU:s Samlade Studentkårer, SLUSS. Vi har dessutom nära samarbete med Uppsala studentkår, Farmacevtiska studentkåren och Kuratorskonventet i olika frågor som rör Uppsala som studieort.

Kontakta oss på någon av adresserna nedan!

Styrelsen 2021

Mika Berglund (Ordförande)
073 - 687 50 96
vmf_ordforande@stud.slu.se

Kristian Arkela (Vice Ordförande/UU Ordförande)
076 - 324 72 07
vmf_viceordforande@stud.slu.se

Zebastian Cederblad (Ledamot Veterinärprogrammet)
070 - 597 23 72
vmf_ledamoter@stud.slu.se

Moa Sandström (Ledamot Djursjukskötarprogrammet)
072 - 300 83 63
vmf_ledamoter@stud.slu.se

Ida Svedenius (SLUSS-representant)
070 - 899 64 26
vmf_slussrepresentant@stud.slu.se

Rebecka Clern (Kårutskottsordförande)
070 - 619 88 98
vmf_kuo@stud.slu.se

Lovisa Snygg (Sekreterare)
073 - 065 27 97
vmf_sekreterare@stud.slu.se

Martyna Zelek (EkU/Skattmästare)
070 - 876 32 16
vmf_eku@stud.slu.se

Agnes Söderqvist (Informationsansvarig)
073 - 543 23 56
vmf_information@stud.slu.se

Renaud Van Damme (Doktorandrådet/Ordförande)

Anna Bergh (Inspektor)