Styrelsen

Styrelsen har det övergripande ansvaret för all verksamhet inom VMF och representerar studenterna i många nämnder och organ både inom och utanför universitetet.

Förutom de olika permanenta beredande och beslutande organ som fakulteten och universitetet har t.ex. Programnämnd (PN) och Fakultetsnämnd (FN) så sitter representanter för VMF med vid ritningsgranskningar och i olika mera tillfälliga arbetsgrupper som behandlar studiesituationen. Alla styrelseledamöter arbetar löpande med studiebevakning och studiesociala frågor även om huvudansvaret ligger på en specifik styrelse- post. Styrelsens studiebevakning är mer övergripande och gäller ofta större frågor än de som enbart tas upp i utbildningsutskottet (UU), som är ett av VMF:s utskott för specifika studentrelaterade frågor.

VMF är medlem i Sveriges förenade studentkårer, SFS, och i SLU:s Samlade Studentkårer, SLUSS. Vi har dessutom nära samarbete med Uppsala studentkår, Farmacevtiska studentkåren och Kuratorskonventet i olika frågor som rör Uppsala som studieort.

Kontakta oss på någon av adresserna nedan!

Styrelsen 2022

Linnéa Lang (Ordförande)
070 - 037 97 08
vmf_ordforande@stud.slu.se

Amanda Friman (Vice Ordförande/UU Ordförande)
073 - 511 96 11
vmf_viceordforande@stud.slu.se

Karin Kjellander (Ledamot Veterinärprogrammet)
073 - 069 96 17
vmf_ledamoter@stud.slu.se

Moa Sandström (Ledamot Djursjukskötarprogrammet)
072 - 300 83 63
vmf_ledamoter@stud.slu.se

Monika Areskoug (SLUSS-representant)
072 - 743 68 06
vmf_slussrepresentant@stud.slu.se

Klara Thornqvist (Kårutskottsordförande)
072 - 228 67 42
vmf_kuo@stud.slu.se

Matilda Ekholm (Sekreterare)
+35840 559 16 00
vmf_sekreterare@stud.slu.se

Samia Grietze (EkU/Skattmästare)
073 - 946 17 87
vmf_eku@stud.slu.se

Wiktoria Roth (Informationsansvarig)
073 - 087 77 41
vmf_information@stud.slu.se

Renaud Van Damme (Doktorandrådet/Ordförande)

Anna Bergh (Inspektor)