Styrelsen

Styrelsen har det övergripande ansvaret för all verksamhet inom VMF och representerar studenterna i många nämnder och organ både inom och utanför universitetet.

Förutom de olika permanenta beredande och beslutande organ som fakulteten och universitetet har t.ex. Programnämnd (PN) och Fakultetsnämnd (FN) så sitter representanter för VMF med vid ritningsgranskningar och i olika mera tillfälliga arbetsgrupper som behandlar studiesituationen. Alla styrelseledamöter arbetar löpande med studiebevakning och studiesociala frågor även om huvudansvaret ligger på en specifik styrelse- post. Styrelsens studiebevakning är mer övergripande och gäller ofta större frågor än de som enbart tas upp i utbildningsutskottet (UU), som är ett av VMF:s utskott för specifika studentrelaterade frågor.

VMF är medlem i Sveriges förenade studentkårer, SFS, och i SLU:s Samlade Studentkårer, SLUSS. Vi har dessutom nära samarbete med Uppsala studentkår, Farmacevtiska studentkåren och Kuratorskonventet i olika frågor som rör Uppsala som studieort.

Kontakta oss på någon av adresserna nedan!

Styrelsen 2020

Mattias Johansson (Ordförande)
076 - 006 96 29
vmf_ordforande@stud.slu.se

Tommi Pölkkö (Vice Ordförande/UU Ordförande)
070 - 369 31 98
vmf_viceordforande@stud.slu.se

Martha Wottle (Ledamot Veterinärprogrammet)
073 - 970 73 87
vmf_ledamoter@stud.slu.se

Hanna Malmberg Persson (Ledamot Djursjukskötarprogrammet)
070 - 890 88 78
vmf_ledamoter@stud.slu.se

Ida Svedenius (SLUSS-representant)
070 - 899 64 26
vmf_slussrepresentant@stud.slu.se

Agnes Söderqvist (Kårutskottsordförande)
073 - 543 23 56
vmf_kuo@stud.slu.se

Amanda Friman (Sekreterare)
073 - 511 96 11
vmf_sekreterare@stud.slu.se

Martyna Zelek (EkU/Skattmästare)
070 - 876 32 16
vmf_eku@stud.slu.se

Robin Lek (Informationsansvarig)
070 - 459 74 76
vmf_information@stud.slu.se

Julie Clasen (Doktorandrådet/Ordförande)

Anna Bergh (Inspektor)