Styrelsen

Styrelsen har det övergripande ansvaret för all verksamhet inom VMF och representerar studenterna i många nämnder och organ både inom och utanför universitetet.

Förutom de olika permanenta beredande och beslutande organ som fakulteten och universitetet har t.ex. Programnämnd (PN) och Fakultetsnämnd (FN) så sitter representanter för VMF med vid ritningsgranskningar och i olika mera tillfälliga arbetsgrupper som behandlar studiesituationen. Alla styrelseledamöter arbetar löpande med studiebevakning och studiesociala frågor även om huvudansvaret ligger på en specifik styrelse- post. Styrelsens studiebevakning är mer övergripande och gäller ofta större frågor än de som enbart tas upp i utbildningsutskottet (UU), som är ett av VMF:s utskott för specifika studentrelaterade frågor.

VMF är medlem i Sveriges förenade studentkårer, SFS, och i SLU:s Samlade Studentkårer, SLUSS. Vi har dessutom nära samarbete med Uppsala studentkår, Farmacevtiska studentkåren och Kuratorskonventet i olika frågor som rör Uppsala som studieort.

Kontakta oss på styrelsen[a]vmf.se!

Styrelsen 2018

Kajsa Wahlberg Jansson (Ordförande)
076 - 8404906
vmf_ordforande[a]stud.slu.se

Karin Jannerman (Vice Ordförande)
070 - 4629289
vmf_viceordforande[a]stud.slu.se

Lovisa Waldemarsson (Ledamot Veterinärprogrammet)
076 - 6450670
vmf_ledamoter[a]stud.slu.se

Johanna Frising Jangefelt (Ledamot Djursjukskötarprogrammet)
070 - 9447613
vmf_ledamoter[a]stud.slu.se

Sofia Sandström (Kårutskottsordförande)
073 - 8422368
vmf_kuo[a]stud.slu.se

Josefine Prabert (Sekreterare)
070 - 6993350
vmf_sekreterare[a]stud.slu.se

Marie Petersson (UU/Ordförande)
070 - 6484133
vmf_uu[a]stud.slu.se

Maja Werner (EkU/Skattmästare)
072 - 7101064
vmf_eku[a]stud.slu.se

Mattias Larsson (Informationsansvarig)
070 - 0615400
vmf_information[a]stud.slu.se

Hadrien Gourlé (Doktorandrådet/Ordförande)

Anna Bergh (Inspektor)