Styrelsens blogg

Uppdatering från EkU!

Det har varit en händelserik vecka för VMF och då syftar jag först och främst på Jordbruksverkets remiss, där vi skickade ut ett pressmeddelande tidigt i måndags morgon. Den har verkligen uppmärksammats och fått mycket respons, både positiv och negativ. Vår förhoppning är att även Jordbruksverket ska nås av våra synpunkter och vi går nu vidare med mötet på kåren nu på måndag kl 17.00. Hoppas många dyker upp och kommer med input till oss för vårt vidare arbete.

Att göra skillnad

Här sitter jag och Sofia, styrelseledamot för djursjukskötarprogrammet, och skriver på ett pressmeddelande för att väcka medvetenhet hos djurägare gällande Jordbruksverkets förslag till förändringar i behandlingsförbudet.

 

Utbildningsdagarna

Från vänster: Anne-Cathrine Jensen (vice ordförande), Mika Berglund (vice ordförande utbildningsutskottet med ansvar för veterinärprogrammet), Kent Mathiasson (skattmästare),

Josefine Jacobsson (vice ordförande utbildningsutskottet med ansvar för djursjukskötarprogrammet), Ida Jansson (ordförande), Louice Ekesbo (ordförande utbildningsutskottet),

Maja Arvidsson (kårutskottsordförande)