Vill du vara med och sprida din kunskap i omgiv...

Vill du vara med och sprida din kunskap i omgivande samhälle samt få professionell vägledning i stressreducerad djurhantering?
Vid Institutionen för Kliniska Vetenskaper (KV) startar vi nu upp samverkansprojektet Studentdialog med samhället. Projektet går ut på att du som student på antingen veterinär- eller djursjukskötarprogrammet går ut i grundskolor och lär ut djurhantering.

Vad innebär det då att vara med?
Om du blir antagen till projektet så kommer du att få fortbildning i stressreducerad djurhantering av internationella experter inom området som bjuds hit till SLU. Du kommer även att få coachning i muntlig presentation samt pedagogik. Det du gör i gengäld är att vidarebefordra denna kunskap genom att gå ut i grundskoleklass och lära ut djurbemötande till eleverna. Projektet kommer att ske under hösten 2019.

Låter det här intressant?
Inkom med ett CV samt ett kort personligt brev (max 300 ord) där du beskriver varför du vill vara med i detta projekt. Senaste ansökningsdag är 30 maj 2019. Ansökan skickas till kv-studierektor@slu.se.

Är något oklart eller vill du veta mer om projektet så går det bra att maila kv-studierektor@slu.se.
Hjärtligt välkomna med er ansökan!