Styrelsen jobbar vidare...

Senaste veckan har allt rullat på relativt lugnt, vi i styrelsen jobbar vidare på remissvaret till Jordbruksverket som ska vara inne i slutet på v. 11. I måndags hade vi diskussionsmöte angående just remissen med medlemmarna för att de skulle kunna komma med inputs på remissvaret, så att vi verkligen för fram våra medlemmars åsikter, det är verkligen en av sakerna som är kul med kårarbetet speciellt då inom styrelsen, att vi får representera medlemmarna och framföra deras åsikter i sådana här frågor.

Just nu jobbar jag även med uppstarten av SORK (Studenter som orkar), som ni kanske minns så röstades införandet av SORK igenom på årsmötet i december förra året. SORK är en satsning från kårens sida att jobba med psykisk ohälsa och stress, som tyvärr förekommer på såväl veterinär- som djursjukskötarprogrammet. Förhoppningen är att vi nu ska kunna starta upp ett långsiktigt arbete för att främja det psykiska välmåendet hos medlemmarna!

/Karin Jannerman, Styrelseledamot för Veterinärprogrammet 2017