Stipendier

Internationella Utskottet i samarbete med Royal Canin delar varje år ut en viss summa pengar ämnade som resestipendier till Veterinärmedicinska föreningens medlemmar. Summan varierar från år till år och baseras på försäljning av Royal Canin’s foder via kåren. Stipendiesummorna varierar vanligen från 1000-5000 kr.

Stipendier går till studenter som ska delta/har deltagit i aktiviteter med veterinärmedicinsk anknytning utanför Sverige. Alla medlemmar i Veterinärmedicinska föreningen är välkomna att söka.

Sista ansökningsdag är 1 oktober årligen. Därefter fördelas stipendier.

Inför utdelning av stipendier utser en grupp om fem personer stipendiaterna. Dessa är: en representant från VMF styrelse, en representant från ekonomiutskottet samt tre representanter från IU, i första hand ordförande, ekonomiansvarig och stipendieansvarig. Dessa personer får inte samma år söka stipendium själva.

Motkravet för att erhålla ett stipendium från IU är att, i enlighet med vår Stipendiepolicy, stipendiaten efter genomförd utlandsvistelse deltar i en av Internationella utskottets informationskvällar där hen berättar om sin resa och sina erfarenheter.

Fyll i Stipendiemallen Stipendiemallen och skicka till stipendium@vmf.se, samt skriv ut en kopia som du signerar och lämnar in till IU eller EkU.

Exempel på tidigare beviljade stipendier:

  • Examensarbete utfört i annat land, inkl. MFS (Minor Field Studies)
  • Kandidatarbete utfört i annat land.
  • Resor och omkostnader för att kunna åka till konferens, kongress, workshop eller symposium.
  • Utlandspraktik
  • Volontärresor