Mer om VMF

Veterinärmedicinska föreningen, VMF, är en relativt liten men anrik studentkår som grundades redan 1868 under namnet Veterinärelevföreningen. Som namnet anger var kårens medlemmar inledningsvis endast veterinärstudenter men numer är VMF studentkår för studenterna på djursjukskötarprogrammet, veterinärprogrammet, TUVet-utbildningen samt forskarstuderande på VH-fakulteten.

Studiebevakning är VMF:s viktigaste uppgift som löpande sköts av Utbildningsutskottet (UU). VMF studiebevakar för djursjukskötar-, veterinär- och TUVet-utbildningarnas studenter och de forskarstuderande vid VH-fakulteten. De forskarstuderande har ett eget doktorandråd som utser representanter i olika nämnder och organ. Ordförande för doktorandrådet ingår i VMF:s styrelse. Det finns doktorandråd på alla SLU:s fyra fakulteter och ordföranden för dessa träffas via SLUSS för att samarbeta och utbyta erfarenheter.

Förutom studiebevakningen så är studiesociala frågor ett viktigt område för VMF. Ansvaret för de studiesociala frågorna som till exempel studerandeskyddsombud och krishantering ligger också på UU. Studerandeskyddsombudet bevakar arbetsmiljön och representerar studenterna på möten om detta. För krishantering har ett krisnummer och kriskort tagits fram genom SLUSS och detta nummer kan alla studenter ringa vid krissituationer.

Det finns 14 utskott och en fristående förening inom VMF. De anordnar en mängd olika sociala aktiviteter och bidrar till den speciella kåranda som finns inom VMF. Som exempel på aktiviteter kan nämnas Stutiscaféet som har öppet varannan tisdag, annat är chokladprovningar och föreläsningskvällar som anordnas, stipendier delas ut till studenter som vill åka utomlands och i anslutning till kårhuset finns en badtunna för uthyrning. Dessa fritidsaktiviteter ger möjlighet till kontaktskapande över program- och årskursgränser och en trevlig och värdefull paus i studierna.

Bra att veta kan vara att veterinär- och djursjukskötarstudenterna väljer klassnamn. Läsår 22/23 gäller följande namn för att minska förvirringen

Vet I: Amöbor

DSS I: Plankton

Vet II: Senioramöbor

DSS II: WilDSS

Vet III: RaVet

DSS III: DjugulariSS

Vet IV: Vetriarchy

Vet V: IncrediVets

Vet VI: LiVet