Kl 18-20 på kåren idag blir det en kväll med fo...

Kl 18-20 på kåren idag blir det en kväll med fokus på djurvälfärd!

Lynne Mendelsohn, brittiska som bor i Zambia berättar om sin verksamhet inom LAPS, Livingstone Animal Protection Service, under rubriken "Starting an Animal Welfare Organisation in a Developing Country".

SCAW, Swedish Centre for Animal Welfare, beskriver sin verksamhet och berättar om aktuella djurvälfärdsfrågor i Sverige.

Internationella utskottet inom VMF har besök av en grupp grekiska studenter som kommer att beskriva synen på djurvälfärdsfrågor i Grekland samt vad som ingår i deras utbildning vilket även de svenska studenterna kommer att presentera.

FiQ säljer fika från kl 16.30!

Välkommna