Jakt- och vildmarksutskottet

Veterinärmedicinska föreningens Jakt- och vildmarksutskott

För dig som gillar djur och natur

VMFs jakt- och vildmarksutskott (JaVU) jobbar aktivt för att ge veterinär- och djursjukskötarstudenter kunskaper om den svenska allmogejaktens utövande och jaktkultur. JaVU är ett utskott med anrika traditioner som går tillbaka till Kräftriket och Stockholmstiden. Jaktsällskapet på dåvarande ”stutis” anordnade jaktstigar, jakter och viltmiddagar. Viltmiddagen lever ännu kvar som ett årligt återkommande event, tillsammans med vår Jägarexamenskurs. Men till skillnad från dåtiden är att vi har utvecklat vår verksamhet till att även innefatta andra typer av vildmarksaktivitetet, detta då vi älskar både djur och natur!

Vi vill stimulera intresset för och kunskaper om det svenska viltet, viltvård och den svenska naturen hos veterinär- och djursjukskötarstudenter. Vi kan kontaktas på vmf_javu@stud.slu.se.