IU

IU - Internationella Utskottet

Vi i det Internationella Utskottet hjälper dig att komma ut i den vida världen genom att vi:

  • Arrangerar grupputbyten, i år var vi i Grekland och innan dess Lyon, Zurich m.fl
  • Anordnar studiebesök på nära och längre håll. Senast åkte vi till Royal Veterinary College i London och tidigare har vi varit i bland annat Polen.
  • Håller kontakten med IVSA – International Veterinary Student Association – där vi förutom att ordna utbyten även kan förmedla kontakter för praktik.
  • Anordnar informationskvällar på kåren om utbyten, studieresor, IVSA och andra möjligheter att ta sig ut i världen.
  • Hittar faddrar åt utbytesstudenter som kommer till Sverige.
  • Har ett nära samarbete med svenska Veterinärer utan Gränser där IU strävar efter att alltid ha en representant.

IU på Facebook: IVSA Sweden, samt Internationella Utskottet VMF. Kontakta oss via mail på vmf_iu@stud.slu.se om du har några frågor, eller kom på nästa möte!