Inskottet

Inskottet har bildats för att hjälpa anordnande klasser i planerandet av välkomsveckan och för att ta hand om alla nyantagna studenter på veterinär- och djursjukskötarprogrammen som kommer hit till Ultuna.

Det kommer att vara ett gemensamt välkomnande för djursjukskötar- och veterinärstudenterna, och vi i Inskottet samarbetar med anordnande klasser, åk 3 veterinär och åk 2 DSS, för att välkomnandet av alla nya studenter ska bli så bra som möjligt!

Har du en idé på något nytt vi borde införa under välkomstveckan i år? Kontakta oss på: vmf_inskottet@stud.slu.se