Gästlistor

Information om VMF:s gästlistesystem

För att få komma in på VMF:s släpp ska man vara 18 år eller äldre samt vara medlem i VMF eller annan SLUSS-kår (Alnarps Studentkår, Hippologernas Akademiska Studentkår, Lantmästarkåren, Skogshögskolans Studentkår, Skogsmästarskolans Studentkår, Skara Studentkår, Ultuna Studentkår och Veterinärmedicinska Föreningen).

Uppfyller du dessa två kriterier och kan styrka det med giltig identitetshandling och (SLUSS-)kårleg är du välkommen på våra släpp utan att anmäla dig i förväg. Alla som saknar SLUSS-medlemskap måste dock anmäla sig till evenemangets gästlista för att kunna komma in.

Observera att de som går på sittningen har förtur framför gäster som endast kommer på det följande släppet.

Kontakta Klubbverket på kv@vmf.se om du har några funderingar!