Ett par psykologistudenter letar deltagare till...