Besök från utbildningsnämnden

Förra onsdagen fick VMF:s styrelse och några andra kåraktiva träffa personer från utbildningsnämnden (UN) för att visa våra lokaler och berätta om våra utbildningar. Utbildningsnämnden är ett organ inom SLU som på övergripande nivå har hand om utbildningen. Vi gick runt i VHC och berättade om vad som görs på bland annat KTC och patologen och visade djurstallarna i hus 3. Efter rundvandringen satt vi i ett nästan helt tomt VHC och diskuterade olika frågor som rör oss som studenter och våra utbildningar, till exempel de utmaningar som kommer när fler studenter antas till djursjukskötarprogrammet i höst. Jag hoppas att UN uppskattade mötet och att de har fått en bra uppfattning om vad våra medlemmar tycker.
 
Jag vill också tacka de som sjöng kareoke på puben i torsdags, aldrig förr har vi på styrelsemötet fått sådant fint ackompanjemang!
 
/Louice Ekesbo, ordförande utbildningsutskottet