Annonsera i Bladmagen

Vad kul att du vill annonsera hos oss! 

 

Det finns två kanaler som vi tillhandahåller för annonsering, Bladmagen och Löpmagen.
Bladmagen är vår kårtidning som skickas ut till kårens medlemmar 2 gånger per termin. Det rör sig då om ca 500-600 tidningar per utgivet nummer.
Löpmagen är kårens nyhetsbrev som skickas ut via mail till alla studenter på veterinär- och djursjukskötarprogrammen samt till TU-veterinär. 
Skicka ett mail till vmf_bladmagen@stud.slu.se  eller vmf_annonsansvarig@stud.slu.se så hjälper vi dig att ta fram en annonsplan som passar dig
.