Näringslivsutskottet (NU)

                                                                                                                                                                                      

Näringslivsutskottet är kårens nyaste utskott och bildades i början av 2019. Utskottet största uppgift under året är att anordna den årliga näringslivsdagen. På näringslivsdagen kan företag och andra organisationer ställa ut, träffa studenter och hålla i intressanta föreläsningar. Det är en fantastiskt chans att knyta sina första kontakter med näringslivet som student.

Som engagerad i utskottet får du en fantastiskt chans att knyta kontakter med näringslivet och framtida arbetsgivare redan under din studietid. Eftersom utskottet är såpass nytt finns det stora möjligheter att få utlopp för dina egna idéer. Har du ett specifikt intresse som du känner att det hade varit roligt att fördjupa sig i? Då kan du genom detta utskott exempelvis anordna föreläsningar inom detta område. Det är bara din egna kreativitet som sätter gränserna.

  Vill du veta mer om detta utskottet så kan du alltid maila på vmf_naringslivsutskottet@stud.slu.se

Näringslivsdagen 2021

Den 24:e november 2021 kommer årets Näringslivsdag att äga rum på Campus Ultuna i VHC. Mässan besöks av omkring 600 studenter årligen och är ett fantastiskt forum för ert företag att träffa framtida kollegor och samarbetspartners. Är ni intresserade av att ställa ut på mässan i år är ni välkomna att maila på vmf_naringslivsutskottet@stud.slu.se